Number 04

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 
სრული შინაარსი Full Content
Showing 35 items
SectionAuthorsDescriptionPage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsDescriptionPage
ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე მიმართულებები აკაკი გვარუციძე, გიორგი ცაავა საბანკო ინოვაციების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები 006 
ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე მიმართულებები კახაბერ ციმინტია შემოსავლების მიხედვით დიფერენციაციის პრობლემები საქართველოში 012 
ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე მიმართულებები აკაკი გვარუციძე, გიორგი ცაავა საბანკო ინოვაციური ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის თანამედროვე სტრატეგიული ტენდენციები 015 
ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე მიმართულებები Лаша Мгеладзе Вызовы Грузии в борьбе с коррупцией 020 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები Белова Л.В., Бридун Т.М. Взаимодействие формальных и неформальных институтов в сфере бизнеса 026 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები ეკატერინე შილაკაძე, დავით ვარამაშვილი ინოვაციური მენეჯმენტი, საბაჟო (სეს ესნ ) სტატისტიკის გამოყენების პროგრამული უზრუნველყოფა 030 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები თ. ლაჭყეპიანი, ვ.ზეიკიძე, ხ. მურვანიძე კვების ორგანული პროდუქტების მსოფლიო ბაზარი: მდგომარეობა, განვთარების ტენდენციები 035 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი საქართველოს მოსახლეობის ფინანსური ქცევის თავისებურებანი 040 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რამაზ ოთინაშვილი, გიორგი პაპაშვილი მოსახლეობის სიღარიბის დონის შემცირება ინკლუზიური ბიზნესის განვითარების გზით 048 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები მერაბ მიქელაშვილი გადასახადის სოციოლოგიისა და საგადასახადო სამართლიანობის არსი 054 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რატი აბულაძე თავდაცვის ეკონომიკური პერსპექტივები საქართველოში 061 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ფარმაციაში  გიგა პატარიძე, ნანა გელოვანი, მამუკა მაისურაძე ჩვეულებრივი კაკლის (Juglans regia) და თხილის (Corylus) ნაყოფების, გოგრის (Cucurbita) და ნესვის (Cucurbita) თესლების სამკურნალო მნიშვნელობა ქართული ხალხური წყაროების მიხედვით 065 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ფარმაციაში  ჩიქავა მედეა, ცინცაძე თამარ, ელიავა გიორგი, სულაშვილი ნოდარ ქრონიკულ დაავადებათა პრევენცია თანამედროვე ჯანდაცვაში 073 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში Гегешидзе Э.И., Палавандишвили Г.А. Расчет посадки, остойчивости и общей прочности судна в процессе экспуатации  076 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში Гегешидзе Э.И., Палавандишвили Г.А. Расчет влияния свободной поверхности на начальную остойчивость судна 081 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში რევაზ ველიჯანაშვილი, ბესიკ ფუტკარაძე, ჯემალ შარაძე, მარი გოგიაშვილი საქართველოს საზღვაო პორტების მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და მენეჯმენტი 089 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში რევაზ ველიჯანაშვილი, ჯემალ შარაძე, ბესო ფუტკარაძე სატრანსპორტო გადაზიდვები ლოგისტიკურ ჯაჭვში 095 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ეკოლოგიაში ქეთევან სალუქვაძე სახელმწიფოს როლი ეკოკატასტროფების რეგულირებასა და პრევენციაში 098 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ეკოლოგიაში ნინო ლეთანძე ეკოლოგიური უსაფრთხოება და ტურიზმი 101 
პოლიტიკა და სამართალი დარეჯან ცუცქირიძე, ნინო პეტრიაშვილი ტრანსფორმაციული ლიდერობა და ტანდემი - დავით აღმაშენებლი და გიორგი მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი 107 
პოლიტიკა და სამართალი კობა ჩიხლაძე შრომის ინსპექცია - საერთაშორისო პრაქტიკა, სამართლებრივი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში 111 
პოლიტიკა და სამართალი გიორგი კოხრეიძე HYBRID WAR SPHERES AND TECHNOLOGIES 115 
პოლიტიკა და სამართალი მადლენა კოწოწაშვილი ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია 122 
პოლიტიკა და სამართალი ომარ ტაბუცაძე რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში (ისტორია და თანამედროვეობა) თავდაცვის ეკონომიკური პერსპექტივები საქართველოში 126 
პოლიტიკა და სამართალი რუსუდან ქაზუმაშვილი, იგორ კვესელავა რუსული სამართალი, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ 129 
პოლიტიკა და სამართალი ქეთევან ახობაძე კვლავ კულტურის პოლიტიკის პრობლემებზე... 135 
პოლიტიკა და სამართალი ცირა კომახიძე საკუთრების უფლების შეზღუდვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით 140 
პოლიტიკა და სამართალი ლიზა ამილახვარი ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის ტრანსფორმაცია რბილიდან ჭკვიან ძალამდე 145 
პოლიტიკა და სამართალი ოთარ კუპრაშვილი საზოგადოებრივი აზრი - ანტინარკოტიკული პოლიტიკის ობიექტი 150 
პოლიტიკა და სამართალი ალექსანდრე ტაბატაძე ფარული გამოძიება (საჯარო ინტერესები და ადამიანის უფლებები) 154 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურასა და დიზაინში მზია მილაშვილი, ვალერი მჭედლიშვილი, თეა ბიძინაშვილი არქიტექტორი-სუსტი სქესის მამაკაცური პროფესია 160 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურასა და დიზაინში მარიამ ფოცხვერაშვილი, მამუკა ხოშტარია ინდუსტრია 4.0 და მისი „დიჯიტალიზაცია“ 164 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურასა და დიზაინში ქეთევან სალუქვაძე, თეა ბიძინაშვილი არქიტექტურული სინთეზი და მისი მნიშვნელობა „ფასადური არქიტექტურა თბილისის მაგალითზე“ 169 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურასა და დიზაინში მზია მილაშვილი, ვალერი მჭედლიშვილი, ელენე კანტიძე მცირეგაბარიტიანი ბინების ინტერიერის ფორმირების თავისებურება 172 
ახალი წიგნები გივი ბედიანაშვილი, მაია ბენია, ნინო ჩიკვილაძე გიორგი მალაშხია-„სულის ამბოხი. ფიქრები ლექსებად, ცხოვრების ფილოსოფია“, ცხოვრების ფილოსოფია მეცნიერულ–პოეტური ხედვით 175 
Showing 35 items
Comments