Business Engineering Journal

ძვირფასო მკითხველო!

ბიზნეს-ინჟინერინგი (Business-engineering) ბიზნეს-სისტემების განვითარების თანამედროვე ტექნოლოგიაა, რომელიც საინჟინრო მიდგომებს ემყარება და დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური პრობლემების გადაჭრას ემსახურება. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოში მოქმედ ფირმებსა და კომპანიებს ბიზნეს-ინჟინერინგის დანერგვა უდიდეს სარგებლობას მოუტანს. ბიზნეს-ინჟინერინგის უნივერსიტეტები წარმატებით ფუნქციონირებენ გერმანიაში, შვედეთში, ნიდერლანდებში, ტაილანდსა და სხვა ქვეყნებში. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს მათი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც დაფუძნდა ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, რომელიც შემდგომში შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტებს მოამზადებს. ბიზნეს-ინჟინერინგი ინტერდისციპლინარული მეცნიერებაა, რომელიც ხელს უწყობს მეტად აქტუალური თანამედროვე პრობლემების გადაწყვეტას ეკონომიკაში, ინჟინერიაში, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში, აერონავტიკაში, ბიომედიცინასა და სხვა დარგებში.

ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ ყოველმხრივ შეეცდება მოწინავე მეცნიერული კვლევების შედეგების გაშუქებასა და მათი პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობას. მის რუბრიკებში ასახული იქნება: ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები, ბიზნეს-პროცესების მართვის უახლესი ტექნოლოგიები, ტექნოპარკების მოწყობის პრინციპები, საინჟინრო-საკონსულტაციო და სამართლებრივ-საექსპერტო შეფასებები, წარმოების პროცესების მომზადებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, სიახლეები ინოვაციების და ინვესტიციების სფეროში.

ჟურნალში გაანალიზდება ბიზნეს-ინჟინერინგის ეკონომიკური, ეკოლოგიური, სამართლებრივი და სოციალური შედეგები. ვიმედოვნებთ, იგი დასახულ მიზნებს წარმატებით შეასრულებს.

ალექსანდრე სიჭინავა
მთავარი რედაქტორი, სრული პროფესორისაინჟინრო-ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა

ფაკულტეტის საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი

ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი

უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

 

მეექვსე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2018

,,ეროვნულიეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს,ხვალ“

 

13-14 ოქტომბერი, 2018წ.

თბილისი, საქართველო

 

კონფერენციის  პროგრამით გათვალისწინებული  მიმართულებები:

 

1.       ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები (მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ინოვაციები, ინვესტიციები)

2.       ეკონომიკური განვითარების მოდელები პატარა ქვეყნისათვის

3.       უძრავი ქონების ეკონომიკის და  შეფასების აქტუალური საკითხები

4.       ექსპერიმენტული ეკონომიკა:  თეორიული პრობლემები; ლაბორატორიული კვლევები

5.       ეკონომიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირება

6.       ბიზნეს - ინჟინერინგის თანამედროვე მიმართულებები

7.       უმაღლესი განათლების თანამედროვე ასპექტები (დაფინანსების წყაროები, ინტერნაციონალიზაცია, სწავლების თანამედროვე მეთოდები, მედიატექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში)

8.       ეროვნული ეკონომიკის დარგების განვითარების ძირითადი მიმართულებები (სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, მშენებლობა, ენერგეტიკა, ბიოტექნოლოგია, ქიმია, ინფორმატიკა, სამთო გეოლოგია, დიზაინი და სხვ.)

9.       სამართალი და პოლიტიკა - ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისთვის

10.    ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პოლიტიკური, ისტორიული, ფილოსოფიური, სოციოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები.

  

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ჟურნალში„ბიზნეს-ინჟინერინგი“

 

კონფერენციაში მონაწილეობის საფასური საქართველოს მოქალაქეებისათვის

-          50 ლარი(დღგ-ს გარეშე), უცხოელებისთვის - 50 ევრო (დღგ-ს გარეშე).

სარეგისტრაციო მოსაკრებელში შედის: სტატიის რეცენზირება, ჟურნალში „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ გამოქვეყნება, კონფერენციის პროგრამა, სერტიფიკატი, ბეიჯი, ქოფი-ბრეიქი.მსურველთათვის ბანკეტის ღირებულება - 40 ლარი.

 

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი

 

კონფერენციაში მონაწილეობის თანხის გადახდისბოლო ვადაა    25 სექტემბერი

საბანკო რეკვიზიტები სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდისათვის მონაწილეებს გადაეგზავნებათგანაცხადების განხილვის შემდეგ. ერთი სტატიის ავტორთა მაქსიმალური რაოდენობა - 2

 

სტატიებიგამოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე:iec@gtu.ge

 რეგისტრაციისა და კონფერენციის შესახებ უახლესი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საიტს:

www.iec.gtu.ge

 საკონტაქტო პირები:

ალექსანდრე სიჭინავა (+995) 595 719177;  (+032) 2365391

შოთა ლომინაშვილი (+995) 577131 847 (ქუთაისი)

დალი სეხნიაშვილი  (+995)599109190

 გელით მექვს საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციაზე - IEC 2018

,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

0175, თბილისი, კოსტავას ქ. 77

 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

4600, ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. 59

 

სტატიის გაფორმების წესი:

1. გვერდების მაქსიმალურირაოდენობა:  5 გვერდი,ფორმატი - A4

- შრიფტი: „AcadNusx’’, „TimesNewRoman’’, ზომა - 10, ინტერვალი-1,5
-ზედა და ქვედა მინდორი- 2,5 სმ, მარცხენა მინდორი- 3სმ, მარჯვენა მინდორი-1,5სმ,

აბზაცი- 1,25 სმ, გრაფიკები, სქემები და ფოტო მასალა - MS Word

2. ტექსტის სტრუქტურა:
- სახელი, გვარი;
-
თემის სათაური;

- რეზიუმეინგლისურ ან რუსულ ენებზე, მაქსიმუმ150 სიტყვა; (თემის დასახელება და ავტორის/ების სახელი და გვარი ინგლისურ ან რუსულ ენაზე)

- საკვანძო სიტყვები;

- ძირითადი ტექსტი;

- გამოყენებული ლიტერატურა.

 

პოსტერ-პრეზენტაცია

კონფერენციის საერთო ტერიტორიებზე სამეცნიერო ნაშრომებისპოსტერების მეშვეობითწარმოდგენის შესაძლებლობა იქნებადა ავტორები დამსწრეთა კითხვებს შესვენებების დროსუპასუხებენ.

პოსტერ-პრეზენტაციის მომზადების ინსტრუქცია:

 

პოსტერ-პრეზენტაციის ავტორები შესვენებების დროს დგანან კედლის პლაკატების (პოსტერების) წინ და პასუხობენ დამსწრეთა კითხვებს. კონფერენციის მონაწილეები ეძებენ მათთვის საინტერესო თემას და იჩენენ მის მიმართ ინტერესს.

მნიშვნელოვანია, რომ დამსწრეთა  ყურადღების მიპყრობისათვისშერჩეულ იქნას აქტუალური თემა დავიზუალურად საინტერესო პრეზენტაცია.

პოსტერიადვილად წაკითხვადი უნდა იყოს 1.5 მეტრის მანძილიდან.

 

მხარდაჭერა:მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევეცდებით დაგეხმაროთ პოსტერის განთავსებისათვის საჭირო ინსტრუმენტებით (წებოვანი ლენტი და სხვ.), მიზანშეწონილია, რომ თან იქონიოთ თქვენთვის აუცილებელი მასალები.

 

ფორმატი: ვინაიდან პოსტერ-პრეზენტაციაზე იქნება სხვა ავტორების პოსტერებიც, ამიტომ სარეკომენდაციო ზომები არ უნდა აღემატებოდეს: 50 სმ სიგანე და 80 სმ სიმაღლეს. პოსტერი დაიკიდება ვერტიკალურად.

 

შრიფტი და ზომა:ჩვენ გირჩევთ, რომ გამოიყენოთ შემდეგ შრიფტი და ფონტი:სათაური - Sylfaen, მინიმუმ 36 მმ, ტექსტი - მინიმუმ 24 მმ.

 

სხვა რეკომენდაციები:გირჩევთ, რომ გამოიყენოთ ილუსტრაციები, სქემები და გრაფიკები, რათა თქვენი პრეზენტაციაიყოს რაც შეიძლებამიმზიდველი.

 

პოსტერ-პრეზენტაციის ღირებულება - 20 ლარი

 

პოსტერ-პრეზენტაციაში მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები და მათიპოსტერები გამოქვეყნდებაკონფერენციის მასალებში

Subpages (9): 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Team
Comments