Number 02

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი
Complete Context

სრული შინაარსი Complete Context
Showing 39 items
SectionAuthorsTitlePage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsTitlePage
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები ლუარა გვაჯაია, გიორგი ნაჭყებია ინოვაციური პოექტის არსი და შეფასების კრიტერიუმები 007 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები მარინა ბაღათურია ინფლაციური პროცესების თავისებურება და მისი დაძლევის გზები საქართველოში 011 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები მედეა ჭელიძე მსოფლიოს პირველი მონეტები 013 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები ირინა მამალაძე, თამარ აბუაშვილი კომპანიის ექსპრეს-ანალიზი და მისი ღირებულების მართვა 021 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები Георгий Каландадзе, Ричардс Гойчевс Современные конфликты и парадигмы международных отношений 025 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები ალექსანდრე ედიბერიძე, მაგდა ბაქანიძე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა რეგულირების გლობალური სისტემა 029 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები დემნა კვარაცხელია რეფინანსირების სესხები და გაცვლითი კურსი 032 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები თეონა ბაქანიძე, ნატო გეგენავა ინოვაციების მნიშვნელობა რეგიონის განვითარებისთვის 036 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები კახაბერ ციმინტია მიკროეკონომიკური უსაფრთხოება: მიზანი, სტრუქტურა მახასიათებლები 039 
ხსოვნა გახსენება ღვაწლმოსილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე ლეო ჩიქავას ხსოვნა 043 
ხსოვნა ვალერი ქირია დიდად პატივცემულო ბატონო ლეო! 045 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებები თეონა ბაქანიძე, ნატო გეგენავა ორგანიზაციის მართვის სახეები 046 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებები ეკატერინე შილაკაძე ინოვაციური მენეჯმენტი და შესაბამისი საკადრო პოლიტიკა, როგორც მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების ძირითადი ფაქტორები 049 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებები მარინა დიასამიძე ბიზნესის ახალი წარმონაქმნები საქართველოს პირობებში 054 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებები მერაბ მიქელაშვილი ელექტრონული ბიზნესის არსი და მისი საგადასახადო დაბეგვრის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი 057 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებები ციალა ლომაია, ეკა დარჩიაშვილი ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში 062 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებები გუგული ყურაშვილი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პრობლემები საქართველოში 066 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებები Марина Лещенко ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 070 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ენერგეტიკაში სალომე ლომიძე საქართველოს ენერგო გეოპოლიტიკური მომავალი 073 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ენერგეტიკაში ნანული სამსონია, ია მახარაძე ქვეყნის ტერიტორიაზე ახალი ჰესების ოპტიმალური გაადგილების შესახებ 077 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში გიორგი ცაავა, ლია კურახჩიშვილი "ფულის" და "ფინანსების" კატეგორიების ურთიერთკავშირის სადისკუსიო პრობლემები 080 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში ირინა ყაშუაშვილი კომერციულ ბანკებთან კლიენტთა ურთიერთობის თავისებურებები 085 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში გიორგი ხანთაძე კომერციული ბანკების სესხების გაცემის ვალდებულებებისა და აკრედიტივების გახსნის თავისებურებები 089 
ბიზნეს-ინჟინერინგი სოციალურ მეცნიერებებში ხათუნა თოდუა საქართველოში საზოგადოების საშუალო ფენის ჩამოყალიბების საკითხისათვის 096 
ბიზნეს-ინჟინერინგი სოციალურ მეცნიერებებში კოკა კუტუბიძე კულტურა როგორც სოციალური მოვლენა 099 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტურიზმში ევგენი ბარათაშვილი, ხათუნა კურტანიძე რეგიონული ტურიზმის ინფრასტრუქტურის საკითხისათვის 108 
ბიზნეს-ინჟინერინგი განათლებაში თინათინ ღოლაძე საინკუბაციო/სააქსელერაციო სისტემები საქართველოსა და უნგრეთში 112 
ბიზნეს-ინჟინერინგი განათლებაში თინათინ ღოლაძე სამეწარმეო განათლების განვითარება ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საერთაშორისო წარმატებული მაგალითების გამოცდილებაზე დაყრდნობით 115 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში ოთარ ჯიჯავაძე, თეიმურაზ ჩოხარაძე საწვავის ტემპერატურის ცვლილების გავლენა დიზელის ძრავიდან გამონაბოლქვ გაზებში არსებული მავნე კომპონენტების შემცველობაზე  119 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიაში ლერი გვასალია, თ. მამაგულიშვილი, ვ. მაჭარაშვილი ციანმჟავას საამქროს სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფა რექტიფიკაციის სტადიაზე ციანმჟავას პოლიმერიზაციის აღმოფხვრის გზით  122 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიაში ლ. გვასალია, თ. მამაგულიშვილი, ვ. მაჭარაშვილი ციანმჟავას საამქროს სტაბილური მუშაობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და პლატინის დანაკარგების შემცირება სინთეზის სტადიაზე 125 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურაში ზურაბ კიკნაძე, თამარ ტაბატაძე ფრაქტალური არქიტექტურა – ქვეცნობიერი თუ ლოგიკური 127 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურაში ზურაბ კიკნაძე, თ. ჩიგოგიძე, გ. ხოსრუაშვილი მწვანე მშენებლობის ფოტორეალისტური ვიზუალიზაციის საკითხები 131 
ბიზნეს-ინჟინერინგი კვების მრეწველობაში მზია წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი კვების კლასიკური თეორია 134 
ბიზნეს-ინჟინერინგი კვების მრეწველობაში მზია წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი სასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება და მისი უზრუნველყოფის მექანიზმები 138 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში Юрий Вдовиченко СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 142 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში დავით გორგიძე, სულხან ხუციშვილი, ნანა ხარაძე აქტიური სისტემების თეორიის პრინციპები და სტიმულირების ბაზური მოდელები 146 
ახალი წიგნები ალექსანდრე სიჭინავა რეცენზია: ნიკოლოზ ჩიხლაძის მონოგრაფიაზე "შრომის გააზრების მართლმადიდებლური და ეკონომიკური საკითხები" 152 
ახალი წიგნები Валерий Кириа О проблемах природопользования 154 
Showing 39 items
Comments