Number 03

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 
სრული შინაარსი 
Showing 44 items
AuthorsLinkPage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
AuthorsLinkPage
შალვა ნაჭყებია, ივანე გორგიძე საინჟინრო-ტექნიკურ მეცნიერებათა განათლების სათავეებთან 006 
ბადრი ცხადაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 90 013 
ლეო ჩიქავა, ვალერი ქირია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პოლიტიკური ეკონომიის კათედრა: წარსული, აწმყო 020 
ზურაბ ჩხაიძე ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები 028 
ზურაბ ჩხაიძე, მამუკა მაისურაძე, ავთანდილ ყულიჯანიშვილი საკრედიტო პორტფელის რისკების მართვისა და მონიტორინგის მეთოდიკა 030 
ირაკლი ჩხაიძე სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები და მათი სრულყოფის პროცესი 035 
გივი გამსახურდია, ირაკლი ჩხაიძე საბიუჯეტო-ფედერალიზმის როლი ცენტრსა და რეგიონებს შორის ბიუჯეტშორისი ურთიერთობების მოწესრიგებაში 039 
ზურაბ ვაშაკიძე, მერაბ კელენჯერიძე შრომის ბირჟა და მისი პერსპექტივები საქართველოში 045 
ვაჟა შუბითიძე დავით სარაჯიშვილი – ევროპული ტიპის პირველი ბიზნესმენი საქართველოში 051 
Samir Nasirov Assessment of non-observed economy in the Regional Gross Domestic Product (RGDP) in the Republic of Azerbaijan and main problems 056 
ბადრი ცხადაძე, ეკა ყუფუნია-ცხადაძე ინჟინერინგული კომუნიკაციური სოციოტექნოლოგიები და თანამედროვე ლინგვისტიკა 059 
შოთა ვეშაპიძე, ლალი ოსაძე, დალი სეხნიაშვილი შუამავლები ლოგისტიკაში 064 
ბესიკ ბარკალაია საზოგადოების ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთკავშირისა და სტაბილურობის თეორიულ–ეკონომიკური ასპექტები 071 
კორნელი ოდიშარია, გიორგი ზირაქაშვილი, ნინო ცომაია კადრები, როგორც თანამედროვე ორგანიზაციის ეფექტურად ფუნქციონირების მთავარი გარანტი 074 
მანანა ალადაშვილი ტურიზმის ბიზნესში ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების განოყენების პერსპექტივები საქართველოში 078 
ალექსანდრე სიჭინავა "უძრავი ქონების ეკონომიკის", როგორც ინტერდისციპლინარული მეცნიერების უმაღლეს სასწავლებელში სწავლების საკითხისათვის 084 
რაულ ღიბრაძე კვლევის მეცნიერული მეთოდების ჩამოყალიბების სათავეებთან 089 
როზეტა ასათიანი თეორიული ცოდნა, როგორც სიახლეების დანერგვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბების საფუძველი 094 
შოთა ვეშაპიძე, ციური დურული ეკონომიკური განვითარების ისტორიული გამოცდილება: დასკვნები და გაკვეთილები 101 
კორნელი ოდიშარია, ნინო ცომაია, გიორგი ზირაქაშვილი ორგანიზაციაში კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე საჭირო მუშაკის ეტალონური მოდელი 111 
გიორგი ტალახაძე საზოგადოების საკითხი სოციალურ ფსიქოლოგიაში 117 
კობა ჩიხლაძე კიბერტერორიზმი (ინფორმაციული ესე) 122 
ნ. მჭედლიშვილი, ს. ხუციშვილი, ლ. ხუციშვილი პროექტების შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მოდელის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი 126 
ქეთევან კვესელავა, ნიკოლოზ ბჟალავა, ლიანა თედეშვილი, მაია სიხარულიძე სასულიერო პირთა სამოსში გამოყენებული ფერთა სიმბოლიკის ფორმალიზაცია გრაფიკული მოდელების საფუძველზე 129 
გულნარა კოტრიკაძე კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი-ჰელმან-მერკლეს ალგორითმის გატეხვის მცდელობა 134 
Отар Джиджавадзе, Варлам Рамишвили Зависимость экономичности и долговечности работы цилиндро-поршневой группы судового дизеля от параметров охлаждающей воды 137 
რამაზ ოთინაშვილი გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემები 141 
მაია ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე გლობალური მმართველობა 147 
სოფო მიდელაშვილი ბირთვული და ნარკოტიკული საფრთხე და საქართველოს განდგომილი რეგიონები 150 
თინათინ ტატულაშვილი, ნინო ორჯონიკიძე, თეა ხორგუაშვილი სტრუქტურული გარდაქმნის ეკონომიკურ-მათემატიკური ასპექტები 153 
მაკა სოსანიძე, ხათუნა კაკაურიძე მომსახურება - საწარმოს კონკურენტუნარიანობის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი 156 
ევგენი ბარათაშვილი, თეონა ბაქანიძე რეგიონული ტექნოპარკების ფუნქციონირების ეფექტიანობის შეფასება 160 
პაატა კოღუაშვილი ერთად გადავარჩინოთ სოფელი 168 
დალი სეხნიაშვილი, მედეა ჩიქავა, ნაზი ჭიკაიძე მსოფლიო საზოგადოების ახალი სოციალური ფენომენი 176 
კობა საყვარელიძე საკუთრების ცნება სამოქალაქო სამართალში 181 
სოფო მიდელაშვილი ტერიტორიული მთლიანობისა და თვითგამორკვევის საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულაციები (საქართველოს მაგალითზე) 185 
ტარიელ კიკვაძე, თამარ ბერიძე, რუსუდან ქინქლაძე საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის ტრენდული მოდელი 189 
ნელი სესაძე, მაია ჩეჩელაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგიერთი ეროვნული თავისებურების შესახებ 195 
თამარ როსტიაშვილი ბიზნესის ხარჯების კლასიფიკაცია და შემოსავლების განაწილების სქემა 197 
თამაზ ბაციკაძე ქმედებისა და უკუქმედების კანონი სულიერ სამყაროში 201 
А. И. Прангишвили, З. А. Гаситашвили, И. С. Квеселава, Т. И. Цивцивадзе, Н. Ш. Чигогидзе, А. Ш. Сичинава, Л. Г. Кадагишвили Аномальные явления и перспективы комплексной науки в создании новых технологий 204 
ელგუჯა მექვაბიშვილი, რევაზ გველესიანი, ავთანდილ სილაგაძე, ლეო ჩიქავა, ნუგზარ პაიჭაძე, რევაზ გოგოხია, ელენე ხარაბაძე, ალექსანდრე სიჭინავა, შოთა ვეშაპიძე პროფესორი როინ ქუტიძე - 70 209 
ანზორ თოთაძე ყოველი ქართველის სამაგიდო წიგნი 211 
ალექსანდრე სიჭინავა მნიშვნელოვანი ნაშრომი უძრავი ქონების ეკონომიკის შესახებ (რეცენზია ა. მესხიშვილის წიგნზე 'უძრავი ქონება') 213 
Showing 44 items
Comments