Number 01

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 
სრული შინაარსი 
Showing 52 items
SectionAuthorsLinkPage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsLinkPage
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები ევგენი ბარათაშვილი ტექნოლოგიური კულტურა და ახალი ტექნოლოგიური რევოლუცია 008 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები რუსუდან ქუთათელაძე, ლუარა გვაჯაია ბიზნეს-ინჟინერინგი და ბიზნეს-მოდელირება 013 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები Tinatin Mshvidobadze Business engineering and business process reengineering 018 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები Suleimenov Zh. Zh.  INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE IN KAZAKHSTAN 022 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები ალექსანდრე სიჭინავა, დალი სეხნიაშვილი ეკონომიკური თეორიის სწავლების პრობლემები საქართველოს უნივერსიტეტებში 025 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები პაატა კოღუაშვილი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II მიდგომები სოფლის მეურნეობის აღორძინებისადმი 033 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები თ. ჩუბინიშვილი, ნელი მახვილაძე ქსელური მიდგომა სამეცნიერო შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო უზრუნველყოფის, მარკეტინგის, პრომოუშენისა და პარტნიორთა ძიების პროცესებში 041 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ზაზას სუხიშვილი კონცესიის ისტორია 047 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ზურაბ ვაშაკიძე, მერაბ მიქელაშვილი ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხებზე 055 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები პაატა კოღუაშვილი, ალექსანდრე სიჭინავა საქართველომ სასწრაფოდ უნდა მიიღოს მიწათსარგებლობის ახალი კანონი 060 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ნინო ლაზვიაშვილი მმართველობითი გადაწყვეტილების სტილი და მოდელები კორპორაციაში 064 
სამართალი და პოლიტიკა იგორ კვესელავა სოციალურ-ეკონომიკური და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვარიაციები (XX-XXI საუკუნის დასაწყისი) წერილი მეორე 069 
სამართალი და პოლიტიკა მიხეილ მამნიაშვილი, გურამ სუხაშვილი აბორტის კრიმინალიზაცია 076 
სამართალი და პოლიტიკა ემილია ალავერდოვი ისლამური რელიგიური ფანატიზმი 082 
სამართალი და პოლიტიკა სალომე ფიფია აშშ-ის ერაყში ინტერვენციის მიზეზები და შედეგები 086 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები გურამ ჯოლია ცოდნის მართვის „დელფოს“ მეთოდი სახელმწიფო და ბიზნესფორსაით პროექტებში 094 
ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები რამაზ სიჭინავა ზონალური პოლიტიკისა და სისტემური მართვის ორგანიზაციულ-კორპორაციული ფორმები, თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში 100 
ივნესტიციების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები გიორგი ხატიძე ორმხრივი საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებები, როგორც უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების დაცვისა და ხელშეწყობის სამართლებრივი ინსტრუმენტები 104 
ივნესტიციების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები ხათუნა ხარხელაური საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია 117 
ივნესტიციების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები მალხაზ ცისკარიშვილი, მარიამ ცისკარიშვილი წარმატებული ინვესტირების ზოგიერთი პრინციპი 122 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში ლალი პეტრიაშვილი, მაკა ხართიშვილი, მაია ოხანაშვილი საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალურ-სტრუქტურული ანალიზი 128 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში ეკა რუსიეშვილი ელექტრონული დისკურსის თავისებურებანი 131 
ბიზნეს-ინჟინერინგი კვების მრეწველობასა და ბიოტექნოლოგიებში Мухамеджанова А. С. АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 136 
ბიზნეს-ინჟინერინგი კვების მრეწველობასა და ბიოტექნოლოგიებში Каткадамова З.В. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА 138 
ბიზნეს-ინჟინერინგი კავშირგაბმულობაში ოთარ ზუმბურიძე, ლია რუხაძე სატელეკომუნიკაციო ბაზრის ტენდენციები და პროგნოზები 144 
ტურიზმის ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა ნოდარ გრძელიშვილი აფხაზეთის ტურიზმის დღევანდელობა და პერსპექტივები 155 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიასა და ფარმაციაში ზვიად კოვზირიძე, როდამ მჭედლიშვილი ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკა 166 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიასა და ფარმაციაში მედეა ჩიქავა, თამარ ცინცაძე ბავშვთა და მოზარდთა რაციონალური ფარმაკოთერაპია, როგორც ქრონიკულ დაავადებათა პრევენციის მნიშვნელოვანი რგოლი 176 
ბანკები და ფინანსები თინა ჯოლბორდი, თამარ როსტიაშვილი მმართველობითი აღრიცხვის სწავლების ზოგიერთი საკითხი 184 
ბანკები და ფინანსები ნინო ჭელიძე ბუღალტრული დამწერლობა და მისი უნიფიკაცია 188 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი ევგენი ბარათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი უსაფრთხოება - ბიზნესის მენეჯმენტის შემადგენელი ნაწილი 191 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი Тамар Будзишвили Тенденции развития современных международных отношений 195 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი ლამარა მინდორაშვილი, ნატო ჩიკვილაძე გლობალიზაციის საერთაშორისო მნიშვნელობა 199 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი ვალერი მოსიაშვილი, შორენა ბერუაშვილი საქართველო გლობალიზაციის მიმდინარე ტენდენციებში 201 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი გიორგი ხანთაძე საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალის ზრდის პრობლემები 204 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი იაშა კუტუბიძე ელიტარული კორუფცია და ეკონომიკური კრიზისის პრობლემები 209 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი ნინო მაზიაშვილი ეკონომიკური ევროინტეგრაცია - საქართველოს ახალი არჩევანი 233 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი ვლადიმერ სეხნიაიძე, გოგი მაჭარაშვილი, ქეთევან კვესელავა მენეჯმენტის პროცესი და სისტემა 238 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი გიორგი ნანუაშვილი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის წარმოშობის მიზეზები 241 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი შოთა ვეშაპიძე, ნუგზარ ბაბუაძე საერთაშორისო ბიზნესის კვლევის აქტუალური საკითხები 244 
საერთაშორისო ბიზნესის კვლევის აქტუალური საკითხები იაშა კუტუბიძე პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი 248 
საერთაშორისო ბიზნესის კვლევის აქტუალური საკითხები თამაზ ბაციკაძე როგორ გავხდეთ ადამიანი 256 
საერთაშორისო ბიზნესის კვლევის აქტუალური საკითხები გიორგი ტალახაძე სოციალური განწყობების წარმოშობის საფუძველი 261 
საერთაშორისო ბიზნესის კვლევის აქტუალური საკითხები თათია ადამაშვილი PR - კომუნიკაციის ფსიქოლოგიური ასპექტები  266 
საერთაშორისო ბიზნესის კვლევის აქტუალური საკითხები მაია ნატროშვილი ფილოსოფიური შეხედულებანი უილიამ შექსპირის სონეტებში  269 
საერთაშორისო ბიზნესის კვლევის აქტუალური საკითხები მაია ოხანაშვილი, ლილი პეტრიაშვილი, მაკა ხართიშვილი საწარმოო რესურსების დაგეგმვისა და მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები 271 
საქართველო: წარსული, დღევანდელობა, მომავალი ნანა ხაზარაძე, ნანა ბახსოლიანი ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტისათვის 274 
საქართველო: წარსული, დღევანდელობა, მომავალი ეკა ცხადაძე, ბადრი ცხადაძე ენობრივი დეკულტურიზაციის ტყვეობაში (წერილი მეორე) ერთი ჟარგონული გამონათქვამის შესახებ თანამედროვე ქართულში (მაგარი) 278 
საქართველო: წარსული, დღევანდელობა, მომავალი თამარ ხოხობაშვილი ქართლის (იბერიის) სამეფო და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთი (ძვ.წ. III-ახ.წ.VI სს.) 282 
ახალი წიგნები დალი სეხნიაშვილი რეცენზია ა. სიჭინავას ლექციების კურსზე, "უძრავი ქონების ეკონომიკა", თბილისი, 2012 285 
ახალი წიგნები გიორგი მალაშხია სიმართლე ეკონომიკურ მეტამორფოზებსა და ქვეყნის მომავალზე (ნოდარ ჭითანავას წიგნის "საქართველოს ეკონომიკური მეტამორფოზები და პერსპექტივები" თბ., 2012) 287 
ახალი წიგნები ევგენი ბარათაშვილი, დემნა კვარაცხელია რეცენზია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის დემურ ჩომახიძის მონოგრაფიაზე: "ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების რეგულირების პრინციპები" 289 
Showing 52 items
Comments