Number 04

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 
სრული შინაარსი 
Showing 49 items
SectionAuthorsLinkPage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsLinkPage
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული პარამეტრები Александр Сичинава, Шота Вешапидзе К вопросу формирования понятии бизнес-инжиниринга 006 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული პარამეტრები როზეტა ასათიანი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესი - სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის განვითარებული ფორმა 009 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული პარამეტრები მადონა კოპალეიშვილი, ნელი მახვილაძე ბიზნეს-ინჟინერიის სწავლება უცხოეთის უნივერსიტეტებში 012 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული პარამეტრები რევაზ (ივერი) კაკუბავა, ნინო ყიფიანი, გიორგი მაკასარაშვილი სოციალურ ჯგუფებში ფინალურ გადაწყვეტილებათა ფორმირების ალბათური მოდელირება 016 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული და პრაქტიკული პარამეტრები არჩილ ფრანგიშვილი, ზურაბ გასიტაშვილი, ლევან კლიმიაშვილი, იგორ კვესელავა, შალვა ნაჭყებია, ბადრი ცხადაძე გურამ ქაშაკაშვილი - 80 019 
სამართალი და პოლიტიკა ჯემალ გახოკიძე ძიებანი რუსეთ-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებისა და კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით 024 
სამართალი და პოლიტიკა იგორ კვესელავა საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური პარადიგმები და დილემები (წერილი პირველი) 030 
სამართალი და პოლიტიკა სოფო მიდელაშვილი თვითგამორკვევის უფლება და საერთაშორისო სამართალი (აფხაზეთი, ოსეთი, კოსოვო) 035 
სამართალი და პოლიტიკა ანზორ მესხიშვილი, თამარ კოღუაშვილი კანონში "საცხოვრებელი ბინების პრივატიზაციის ზოგიერთი ხარვეზის შესახებ" 039 
სამართალი და პოლიტიკა მიხეილ მამნიაშვილი, ზურაბ მელქაძე არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის, მსჯავრდებულის სისხლის სამართალწარმოების თავისებურებები 042 
სამართალი და პოლიტიკა ამირან ნიკურაძე ჰენრი კისინჯერი _ უნივერსალურობიდან თანაფარდობისკენ 044 
სამართალი და პოლიტიკა სალომე ფიფია ჰუმანიტარული ინტერვენციის სამართლებრივი ასპექტები კოსოვოს კონფლიქტის მაგალითზე 047 
სამართალი და პოლიტიკა ჯემალ გახოკიძე ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს 053 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები А.С. Нарынбаева СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 055 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები პაატა კოღუაშვილი, დავით მამუკელაშვილი კოოპერაცია - სოფლის მეურნეობის განვითარების ეფექტური მექანიზმი 061 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ლია პიტიურიშვილი, ამბროსი გრიშიკაშვილი აგრარული სექტორის წინაშე მდგარი ზოგიერთი პრობლემა 066 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები რევაზ ველიჯანაშვილი, ტარიელ ქოქოლაძე ლოგისტიკური კომპლექსები და სატრანსპორტო საშუალებების ურთიერთქმედება 069 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ნინო ადამაშვილი სახელმწიფო პოლიტიკა კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში 074 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები შოთა მინჯორაია, გიორგი მინჯორაია რეკომენდაციები კერძო ბიზნესის წამომწყებთათვის 079 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები ნოდარ ვარამაშვილი გრაფიკები ეკონომიკაში  085 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები გურამ ჯოლია, დალი სეხნიაშვილი ცოდნის მართვის ამოცანები 088 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები სულხან ხუციშვილი, ნინო მჭედლიშვილი, გიორგი ამილახვარი ფირმის საქმიანობის წინასწარი შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მეთოდი, არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის და MATLAB-ის ბაზაზე 091 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები ნინო კუპრაშვილი ევროპული გაცვლითი და ტრენინგის პროგრამები ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 098 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში ზუმბურიძე ოთარ, ჟიჟილაშვილი ნინო საინფორმაციო საზოგადოებისადმი ქვეყნის მზაობის საერთაშორისო ინდექსები 101 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში David Nachkebia Analysis of Windows Portable Executable Software Protection Systems 108 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში ეკა აბესაძე მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა ORACLE ისევ ლიდერობს 114 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში მაია ამირგულაშვილი თანამედროვე მიმდინარეობები: მსოფლიო ნაციონალიზმი და გლობალიზმი 117 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში ნონა ესიავა საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტული მართვის მოდელირება 119 
მომსახურება და მენეჯმენტი გიორგი ძიძიგური, ზურაბ ზურაბიშვილი, სოფიკო ჯააძე, მარიამ ნონიკაშვილი პროფესიული შერჩევისა და პროფესიული ორიენტაციისზოგიერთი მეთოდის გამოყენების თავისებურებანი 122 
მომსახურება და მენეჯმენტი თ. ვანიშვილი მომსახურების ხელოვნება და მენეჯერის ფუნქცია ორგანიზაციაში 127 
მომსახურება და მენეჯმენტი თ. ხმელიძე, თ. ვანიშვილი ტყის პროდუქტების მრეწველობაში გამოყენების ეკონომიკური ეფექტურობა 129 
ინვესტიციების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები შალვა სრესელი ინვესტირების ძირითადი ეკონომიკური ასპექტები 132 
ინვესტიციების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები ირინა მამალაძე ბანკების საინვესტიციო რესურსების ფორმირების პრინციპები და თავისებურებები 135 
ტურიზმის ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა ბესიკ ბარკალაია, ზურაბ ვაშაკიძე ტურიზმისა და ეროვნული პარკების ურთიერთდამოკიდებულების ძირითადი პრინციპები 141 
ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები თამაზ ბაციკაძე, კობა სოხაძე, ზურაბ ფარესიშვილი სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, როგორც ინოვაციური რეალიზაციის ობიექტი 145 
ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები გუგული ყურაშვილი რეგიონების ინოვაციური განვითარების და ტექნოლოგიური პარკების სტრუქტურების მოდელები 151 
ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები ალექსანდრე ედიბერიძე, თეონა ბაქანიძე ტექნოპარკების ფუნქციონირების მნიშვნელობა და მისი დაფინანსების წყაროები 156 
ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები რამაზ სიჭინავა ოფშორული ზონების თანამედროვე ბაზარი და მისი ძირითადი თავისებურებანი 162 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიაში ლერი გვასალია, ინა ქავთარაძე, ევგენია შენგელია კარტოფილში სპილენძის მიახლოებითი მნიშვნელობის განსაზღვრა, ნიადაგში Cu, Zn, Cd–ის შემცველობის და pH–საგან დამოკიდებულებით 165 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიაში მედეა ჩიქავა ბიზნეს-ინჟინერინგი ჯანდაცვის სისტემაში და ქრონიკულ დაავადებათა პრევენცია რეინჟინერინგი 167 
ბიზნეს ინჟინერინგი კვების მრეწველობაში Сарлыбаева Л. М., Торайгырова С., Бектемиров А. А., Арынгазин К. Ш. Варианты зерновых элеваторов различного целевого назначения с использованием металлических емкостей  176 
ბიზნეს ინჟინერინგი კვების მრეწველობაში Нургазезова А. Н., Амирханов К.Ж., Асенова Б. К., Кажибаева Г.Т., Нурымхан Г. Н. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОСОЛЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛИКАТЕСНЫХ МЯСОПРОДУКТОВ ИЗ БАРАНИНЫ 180 
ბიზნეს ინჟინერინგი კვების მრეწველობაში Туганова Б.С. БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 182 
ბიზნეს ინჟინერინგი ენერგეტიკაში დავით ჯაფარიძე, თენგიზ მაღრაძე ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპებით ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური მართვის უზრუნველსაყოფად ელექტროენერგიის მოხმარების მოკლევადიანი პროგნოზირება 188 
ბიზნეს ინჟინერინგი ენერგეტიკაში Кэтеван Арчвадзе, Василый Мотиашвили, Нанули Багдавадзе СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 195 
ბიზნეს ინჟინერინგი ენერგეტიკაში გიორგი მაჭარაშვილი, ნიკოლოზ ბჟალავა, ქეთევან კვესელავა, მიხეილ საბახტარიშვილი ენერგოსისტემის ქსელებში დატვირთვის ოპტიმალური განაწილებისას დანაკარგების აღრიცხვის მათემატიკური მოდელი 200 
ბიზნეს ინჟინერინგი ენერგეტიკაში ვაჟა შუბითიძე ნიკო ნიკოლაძის დაპირისპირება ძმები ნობელების ნავთობგადაზიდვის მონოპოლიასთან 202 
ბიზნეს ინჟინერინგი ენერგეტიკაში დემურ ჩომახიძე მოკლე ნარკვევი საქართველოში ენერგეტიკის რეგულირების ისტორიიდან 205 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი შოთა ვეშაპიძე, ნანი მამფორია მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების განვითარების და დაძლევის საკითხისათვის  210 
Showing 49 items
Comments